Adunarea Generală

 

Se convoacă Adunarea Generală al Asociației pentru Protecția Liliecilor din România, conform art. 8 și art. 13(a) din Statut, în data de 11.02.2017, ora 9:00, la sediul asociației din Satu Mare.

În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară acesta se reconvoacă pentru 11.02.2017, ora 9:30, iar deciziile se adoptă cu votul majorității a celor prezenți, indiferent de numărul acestora.

Ordine de zi a AG va cuprinde:

  1. constatarea întrunirii cvorumului;
  2. desemnarea unei comisii pentru întocmirea procesului-verbal;
  3. primirea noilor membri.

Rugăm toţi membrii deplini să fie prezenţi la AG pentru binele asociaţiei noastre.

Preşedinte,

Szodoray-Paradi Farkas

Share: Share on FacebookShare on Google+Email this to someone