Bat Conservation RO

Conservarea speciilor de lilieci în Munţii Pădurea Craiului, Bihor şi Trascău

Perioada de desfăşurare: 2010 – 2013.

Obiectivele proiectului au fost:

– asigurarea pe termen lung a conservării populaţiilor de lilieci în arealul proiectului;

– creşterea gradului de conştientizare în rândul publicului larg, referitor la importanţa ecologică a liliecilor şi necesitatea protecţiei lor;

– crearea unei reţele de specialişti şi organizaţii, care pot contribui la monitorizarea pe termen lung a populaţiilor de lilieci din zona proiectului.

Proiect finantat prin programul LIFE+ Nature and Biodiversity – proiect co-finanţat de către Uniunea Europeană.

Rezultatele proiectului:

– au fost realizat un plan de acțiune pentru management a şapte specii de lilieci din zona de desfăşurare a proiectului;

– a fost conceput un ghid pentru elaborarea de planuri de gestionare pentru adăposturi subterane, a habitatelor învecinate, care ar putea fi utilizate în viitor la nivel naţional;

– au fost închise într-un mod favorabil liliecilor 15 peşteri, pentru a reduce la un minim perturbările produse de om;

– au fost luate măsuri de a evita perturbarea liliecilor în cele mai importante peşteri vizitate de către turişti;

– au fost modificate condiţiile de iluminare în 3 peşteri;

– au fost plasate semne de avertizare la 40 de peşteri din aria de desfăşurare a proiectului, pentru a interzice accesul oamenilor la coloniile de lilieci din peşteră;

– au fost curăţate de deşeuri 9 habitate subterane importante;

– au fost plasate panouri de informare în faţa a 15 peşteri; panourile vor prezenta importanţa liliecilor, respectiv obiectivele principale ale proiectului;

– au fost elaborate materiale informative (cărţi, broşuri, pliante, documente, pagină web) ceea ce a contribuit la schimbarea atitudinii negative faţă de lilieci şi la diseminarea rezultatelelor proiectului;

– a fost creată o reţea de specialişti în domeniul de implementare a proiectului; acest lucru va spori eficienţa şi durabilitatea viitoarelor cercetări privind liliecii, acţiunilor de monitorizare şi de conservare.

Pentru detalii: http://www.batlife.ro/

Share: Share on FacebookShare on Google+Email this to someone