Alte Proiecte

Bat Conservation RO

Conservarea speciilor de lilieci în Munţii Pădurea Craiului, Bihor şi Trascău Perioada de desfăşurare: 2010 – 2013. Obiectivele proiectului au fost: – asigurarea pe termen lung a conservării populaţiilor de lilieci în arealul proiectului; – creşterea gradului de conştientizare în rândul publicului larg, referitor la importanţa ecologică a liliecilor şi necesitatea protecţiei lor; – crearea unei…

read more

Împreună pentru natură – conservarea liliecilor în habitate antropizate prin reducerea impactului uman

Scopul proiectului a fost de a contribui la conservarea pe termen lung a populaţiilor de lilieci din ţară prin reducerea impactului activităţilor umane asupra lor.   Obiectivele urmărite au fost stabilirea efectelor iluminatului public şi a poluării cu lumină asupra activităţii liliecilor, elaborarea unor linii directoare privind utilizarea durabilă a tipurilor de habitate importante pentru conservarea liliecilor…

read more

Programul pentru Protecția speciilor de Miniopterus din Europa Centrală

Obiectivele acestui program au fost următoarele: Identificarea tuturor factorilor importanți pentru conservarea adăposturilor și habitatelor speciei; Identificarea amenințărilor recente și cele potențiale; Colectarea și analizarea tuturor informațiilor disponibile despre Miniopterus schreibersiidin țările implicate în program Continuarea monitorizării celor mai importante colonii Elaborarea unui Plan de Acțiune pentru conservarea speciilor de Miniopterus Elaborarea unei baze de date Elaborarea…

read more

Noaptea europeană a liliecilor

În fiecare an, în august-septembrie, în ţările europene se sărbătoreşte “Noaptea europeană a liliecilor“, eveniment ce este foarte cunoscut şi important pentru a atrage atenţia publicului larg asupra situaţiei ameninţată în care se află liliecii. Pe parcursul unui weekend întreg au loc excursii şi expoziţii şi sunt oferite materiale informaţionale publicului. În România acest eveniment…

read more

Programul „Împreună pentru lilieci”

În decembrie 2001, organizatia noastră a lansat un proiect finanțat de Fundația Flora&Fauna Internațional. Acest proiect a cercet statutul liliacului mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum) din Transilvania. În urma acestor cercetari s-a realizat o metodologie pentru măsuri de conservare a speciei de liliac mare cu potcoavă.

read more

Programul Eco-Tur

În 2001 echipa noastră a fost partener în poiectul derulat de Societatea Carpatina Ardeleana Satu Mare, finanțat de Fundația Ökotárs, care a vizat protecția zonelor umede din valea raului Tur. Organizația noastră a furnizat toate datele despre liliecii care se găsesc în preajma acestor zone. Investigările au fost realizate cu ajutorul detectoarelor de ultrasunete, dar…

read more

Programul Naţional de Monitorizare al Liliecilor din România

Un proiect derulat în partenereat cu Bat Conservation Trust În decursul anului 2002-2003, organizația noastră a demarat un proiect şi a pus în practică o strategie naţională privind monitorizarea liliecilor de pe teritoriul României. Scopul programului a fost de a dezvolta mijloace necesare identificării schimbărilor ce survin în populaţiile de lilieci şi de a corela…

read more

Protecţia liliecilor pe termen lung

Proiectului Protecţia liliecilor pe termen lung împreună cu comunităţile locale din Carpaţii Orientali şi M-ţii Apuseni sa realizat în perioada 1 iulie 2005 – 15 octombrie 2006. Am propus să asigurarăm conservării durabile a habitatelor subterane folosite de lilieci în 5 zone carstice cheie din Carpaţii Orientali şi M-ţii Apuseni prin inventarierea şi descrierea ca…

read more

Sprijinirea Conservării Liliecilor din România

Un proiect finanţat de Rufford Small Grant Scopul proiectului a fost implicarea şi pregătirea voluntarilor în ceea ce priveşte protecţia liliecilor şi de a începe monitorizarea a 4 specii incluse în Programul Naţional de Monitorizare al Liliecilor. Obiectivele au fost atinse prin desfăşurarea următoarelor activităţi : organizarea a două workshop-uri pentru 36 de participanţi, în…

read more

I Bats Romania

De ce sunt liliecii așa de importanți? Pe lângă faptul că au rol major în susținerea balanței ecologice, ei sunt singurele mamifere zburătoare, care vânează în timpul nopții hrânindu-se cu insecte. În prezent, în cadrul cercetărilor lor, biologii pun un accent din ce în ce mai mare pe absența/prezența liliecilor în a numite habitate. Datorită…

read more
  • 1
  • 2