Împreună pentru natură – conservarea liliecilor în habitate antropizate prin reducerea impactului uman

Scopul proiectului a fost de a contribui la conservarea pe termen lung a populaţiilor de lilieci din ţară prin reducerea impactului activităţilor umane asupra lor.

 

Obiectivele urmărite au fost stabilirea efectelor iluminatului public şi a poluării cu lumină asupra activităţii liliecilor, elaborarea unor linii directoare privind utilizarea durabilă a tipurilor de habitate importante pentru conservarea liliecilor şi creşterea receptivităţii privind conservarea liliecilor, precum şi a impactului activităţilor umane asupra lor în rândul a doi comunităţi locale.

 

Activităţi importante din cadrul proiectului:

  • Colectare de date referitoare la efectele iluminatului public şi a poluării cu lumină asupra activităţii liliecilor
  • Realizarea unui studiu pe baza rezultatelor obţinute şi oferirea acestuia Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi propunerea de încadrare a aspectelor privind poluarea luminoasă în procesul Evaluării Impactului asupra Mediului
  • Instruirea a 15 voluntari, membrii a unor organizaţii nonguvernamentale de protecţia mediului sau reprezentanţi a unor instituţii cu preocupări legate de conservarea biodiversităţii, voluntari care pot participa în colectarea datelor la nivel de ţară şi în analizarea acestora
  • Colectarea de date referitoare la prezenţa şi activitatea liliecilor în diferite tipuri de habitate şi elaborarea unor linii directoare privind utilizarea durabilă a terenurilor, pentru a favoriza conservarea populaţiilor de lilieci
  • Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii comunităţilor locale pentru identificarea posibilelor probleme legate de conservarea liliecilor în zonele ţintă a proiectului
  • Susținerea de prezentări în şcolile din zonele ţintă a proiectului, precum şi organizarea de activităţi practice, confecţionarea şi montarea de adăposturi artificiale pentru lilieci

Zona de derulare a proiectului: Colectarea de date care au stat la baza publicaţiilor, liniilor directoare elaborate s-a realizat la nivel de ţară. Comunităţile locale unde s-au desfăsurat activităţile de conştientizare, educaţie ecologică au fost Turulung (jud. Satu Mare) şi Dealu (jud. Harghita)

 

Perioada de derulare a proiectului:
1 martie 2009-31 octombrie 2010 (20 de luni)

 

Finanţator: Programul de Granturi Mici (SGP) al Fondului Global de Mediu (GEF)

Share: Share on FacebookShare on Google+Email this to someone