Liliecii şi Evaluarea Impactului asupra Mediului – Ghid metodologic, 130 pagini

Scopul acestui ghid este de a oferi experţilor, autorităţilor din domeniu, instituţiilor, organizaţiilor neguvernamentale, firmelor implicate în diferite faze ale evaluării impactului asupra mediului informaţii necesare şi utilizabile, pentru luarea în consideraţie a impactului asupra liliecilor în planificarea şi realizarea proiectelor de dezvoltare, care pot afecta mediul de viaţă al liliecilor, dar şi al altor vieţuitoare.

Majoritatea informaţiilor, metodelor şi măsurilor prezentate se bazează pe experienţele acumulate în cursul ultimelor decenii în ţările din vestul Europei, dar, cu siguranţă, aceste metode pot fi aplicate cu succes, eventual cu unele schimbări necesare, în cazul situaţiilor specifice, şi în condiţiile de lucru autohtone.

Share: Share on FacebookShare on Google+Email this to someone