Prezentare

ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA LILIECILOR DIN ROMÂNIA – A.P.L.R. – este o organizaţie nonprofit, apolitică, care reuneşte acele persoane din Romănia care se ocupă de studiul şi ocrotirea liliecilor.

A.P.L.R are ca scop promovarea cercetărilor chiropterologice (studiul şi ocrotirea liliecior) în România precum şi protecţia mediului şi a naturii în general.

În vederea realizării scopului ei, A.P.L.R are următoarele obiective:

  • Stimularea interesului şi preocupărilor faţă de cunoaşterea liliecilor, faţă de chiropterologie, prin intermediul mijloacelor de mass-media şi a altor acţiuni direcţionate în acest sens.
  • Educaţie ecologică atât pentru tineri cât şi pentru adulţi, organizănd cursuri educative, proiecţii, tabere şi excursii pe teren cu scop educativ.
  • Publicarea unor materiale informative şi ştiinţifice
  • Realizarea şi menţinerea unor contacte permanente între chiropterologii din ţară şi străinătate
  • Corelarea cercetărilor chiropterologice, orientarea lor spre obiective prioritare, inclusiv obiective rezultate din anumite acţiuni desfăşurate pe plan naţional.
  • Acordarea unei atenţii deosebite populaţiilor de lilieci din rezervaţii naturale şi speciilor rare sau periclitate. Elaborarea de propuneri în vederea ocrotirii liliecilor şi înaintarea lor forurilor de protecţia mediului.
  • Desfăşurarea de acţiuni concrete, în limitele de competenţă ale A.P.L.R, în vederea ocrotirii liliecilor şi popularizarea acestui deziderat. Supraveghează şi controlează aplicarea legilor care privesc protecţia liliecilor.
  • Atragerea, sprijinirea şi îndrumarea celor care doresc să se iniţieze şi să se perfecţioneze în domeniul chiropterologiei
  • Colaborarea cu instituţii ştiinţifice din ţară care au tangenţa cu chiropterologia. Acordarea de asistenţă în domeniul chiropterologiei tuturor instituţiilor sau intreprinderilor, care solicită asemenea asistenţă.

Stabilirea de contacte şi colaborări cu societăţi chiropterologice naţionale din străinătate şi cu organizme internaţionale pentru studiul şi protecţia liliecilor