Programul pentru Protecția speciilor de Miniopterus din Europa Centrală

Obiectivele acestui program au fost următoarele:

  • Identificarea tuturor factorilor importanți pentru conservarea adăposturilor și habitatelor speciei;
  • Identificarea amenințărilor recente și cele potențiale;
  • Colectarea și analizarea tuturor informațiilor disponibile despre Miniopterus schreibersiidin țările implicate în program
  • Continuarea monitorizării celor mai importante colonii
  • Elaborarea unui Plan de Acțiune pentru conservarea speciilor de Miniopterus
  • Elaborarea unei baze de date
  • Elaborarea unor masuri de protecție directe, incluzând conștientizarea publicului.

Sponsorizat de:

Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC)

Share: Share on FacebookShare on Google+Email this to someone