Lilieci din mediul antropic

logos2

Lilieci din mediul antropic

Conservarea pe termen lung a coloniilor de lilieci din mediul antropic prin implicarea comunităţilor locale

Perioada de desfășurare a proiectului: 2014-2016

Proiectul este finanţat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, componenta Dezvoltare Durabilă.

Scopul principal al proiectului este: crearea unor circumstanţe favorabile pentru conservarea speciilor de lilieci care populează zonele antropizate. Datorită activităților umane de întreținere și renovare, coloniile de lilieci din clădiri sunt periclitate, sunt necesare deci măsuri de protecție urgente. Pentru rezolvarea acestor probleme, în cadrul proiectului vom urma obiectivele de mai jos:

  1. Asigurarea protejării a celor mai amenințate 5 colonii de lilieci care au adăposturi în clădiri din 6 jud.
  2. Răspândirea bunelor practici și a experiențelor acumulate
  3. Creşterea gradului de informare şi de interes privind protecţia liliecilor în rândul comunităţilor locale.

Beneficiarii sunt: proprietarii clădirilor cu lilieci, comunitățile locale, voluntari, copii și tineri din comunitățile țintă, liliecii. Rezultate așteptate: colonii de lilieci protejate de deranjul antropic, 5 adăposturi modificate cu tehnici adecvate conservării liliecilor, 50 de adăposturi evaluate și clasificate în funcție de factorii de periclitare, comunități informate și conștientizate, voluntari instruiti care se vor implica în acțiuni de protecție a liliecilor, materiale informative editate și disemnateeee.

 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.