Protecţia liliecilor pe termen lung

Proiectului Protecţia liliecilor pe termen lung împreună cu comunităţile locale din Carpaţii Orientali şi M-ţii Apuseni sa realizat în perioada 1 iulie 2005 – 15 octombrie 2006.

Am propus să asigurarăm conservării durabile a habitatelor subterane folosite de lilieci în 5 zone carstice cheie din Carpaţii Orientali şi M-ţii Apuseni prin inventarierea şi descrierea ca situri Natura2000; să implicăm voluntari în procesul de conservare a liliecilor, prin organizarea a 2 tabere de instruire în 2005 şi 2006; să contribuim la creşterea nivelului de participare publică în conservarea liliecilor, prin implicarea şi conştientizarea publicului larg în cadrul activităţilor organizate de Noaptea Europeană a Liliecilor în 2005 în 5 localităţi cheie din Carpaţii Orientali şi M-ţii Apuseni.

Proiectul a fost finanțat de Programul de granturi mici al Fondului Global de Mediu (GEF), implementat în România de câtre Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP)