Sprijinirea Conservării Liliecilor din România

Un proiect finanţat de Rufford Small Grant

Scopul proiectului a fost implicarea şi pregătirea voluntarilor în ceea ce priveşte protecţia liliecilor şi de a începe monitorizarea a 4 specii incluse în Programul Naţional de Monitorizare al Liliecilor. Obiectivele au fost atinse prin desfăşurarea următoarelor activităţi :

  • organizarea a două workshop-uri pentru 36 de participanţi, în cadrul cărora li s-au oferit cunoştinţele elementare (legate de identificarea speciilor, utilizarea detectoarelor de ultrasunete, metode de protecţie şi monitorizare) în vederea implicării în Programul Naţional de Monitorizare al Liliecilor.
  • atragerea atenţiei publicului asupra deranjării umane a liliecilor
  • În timpul desfăşurării proiectului echipa şi noii voluntari au verificat habitatele subterane a 4 specii ţintă: liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum), liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros), liliacul cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii) şi liliacul comun (Myotis myotis/ Myotis blythii).